Compromís per Montaverner es manifesta en contra de la instal·lació d’un crematori al cementeri

Per què no estem a  favor? Perquè trobem molts interrogants i pocs beneficis per al poble. 

1. El lloc d’ubicació del Crematori se situa a poc més de 100 metres de los viviendes de veïns i en un futur es trobarà al costat de la nova zona urbanitzada. No es pot assegurar que la salut no es veja afectada pels gasos emesos pel crematori, els quals tenen efectes potencialment nocius per la salut pública segons reconeixen instàncies internacionals, europees i la pròpia Adminsitració central i autonòmica. Emisions contaminants que afectaran més directament per proximitat a l’Escoleta, les Escoles i el Centre de Dia , situats a uns 300 metres del cementeri. Com no hi ha Tècnic de Medi Ambient a l’Ajuntament i no s’ha encomanat cap estudi que no siga l’estudi de viabilitat del propi empresari, no podem contrastar aquesta informació. No s’ha sol·licitat cap estudi de risc sobre l’afectació dels fums contaminants en els veïns, majors i xiquets.

2. L’arquitecte Tècnic ens ha explicat l’impacte urbanístic que tindria; però no sabem res de la valoració d’impacte ambiental.

3. Existeixen Lleis europees, autonòmiques i estatals que regulen el Control de la Qualitat Ambiental, que no permeten l’atorgament de llicències sense obtindre prèviament les autoritzacions ambientals. No podem esperar que siga atorgada la llicència per part de l’Alcaldia a l’empresa sense que prèviament s’obtinga una Autorització d’Emissions a l’Atmosfera i l’Autorització Ambiental Integrada (http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=5841&idioma=C), confiant cegament en l’estudi ambiental que aporta l’empresa,  la qual és part interessada. Evidentment, vol rebre l’aprovació del projecte.

Les lleis i decrets són públics i es poden contrastar. per exemple, ací tenen un retall del Decret la Conselleria: 1643 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Dins del “Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. CAPCA-2010” s’inclou l’activitat  “CREMACIÓN:  Incineración de cadáveres humanos o restos de exhumación B ” com a potencialment contaminadora de l’atmosfera i, per tant, susceptible de control i revisió. http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=71778&idioma=C

4. Creguem que aquesta és una decisió que afecta al poble i sobre la qual els veïns i veïnes de Montaverner mereixen rebre la màxima informació; més encara sabent que aquest tipus de fums requerixen d’una revisió sobre l’impacte en la població. La llei obliga a comunicar els tràmits d’autorització a tots els veïns de la zona colindant al Cementeri. L’estudi de viabilitat es va comunicar en plenari; però, som conscients que el contingut de les sessions de plenari no arriba a la població, la principal interessada en el projecte. Pensem que deuria de publicar-se la informació al web de l’Ajuntament, convocar-se sessions informatives mitjançant l’òrgan de participació ciutadana que tenim al poble: l’Agenda 21, fer bans de convocatòria de reunions informatives (tal com es publiciten altres actes que no afecten a la salut de les persones)… Desconeguem que haja existit notificació personal a cap veí; el projecte encara està en “estudi”. Per tant, cal estar alerta.

5. Els beneficis de foment de l’ocupació o beneficis econòmics per al poble són nuls. Degut a que el projecte inclou com a benefici només les despeses referents a la llicència d’obres i una remuneració per ocupar una part del solar del cementeri. S’especifica que es generarien 3 llocs de treball, administratiu i de gestió principalment, ja assumits pel personal de la pròpia empresa. Llocs de treball per al poble: cap. Beneficis per al poble: cap.

6. Un altre punt seria l’impacte visual que suposarà vore  assiduament cotxes funeraris als nostres carrers. Recordem que la zona llindar amb el cementeri ja està urbanitzada i el tràfic de funeraries que ve de Gandia, tindria l’entrada al poble probablement per  l’Avinguda de Les Escoles des del Polígon (si pretenen evitar passar per dins del poble, clar)

És Montaverner el punt ideal per acollir un Crematori? Pot un Crematori, el qual necessita una activitat de 8 cremacions màximes al dia, resultar en Montaverner? Podria en un futur acollir altre tipus de Cremacions? S’ha demanat un estudi Ambiental independent que  controle les possibles emissions i els efectes que a llarg termini poden tindre sobre les persones tinguent en compte que el nostre Cementeri està ja dins del poble? Volem que el poble de Montaverner s’expose a un altre tipus de contaminació ambiental? És este el Montaverner que volem?

Trobem que hi ha massa interrogants al voltant d’aquest projecte i que no es pot aprovar res perquè sí; sense estudiar la viabilitat real i l’impacte ambiental i sobre la salut de les pesones que l’emissió a l’atmosfera d’aquest tipus de gasos pot emetre.

Demanem, per tant,  que:

  • Prèviament s’obtinga un estudi d’Emissions a l’Atmosfera i l’Autorització Ambiental.
  • S’expose el Projecte al poble per mig de l’Agenda 21 per informar al poble; el qual puga manifetar la seua voluntat.
  • S’estudie la viabilitat de tindre un crematori a Montaverner, quant ciutats amb major embergadura han hagut de tancar-los per no resultar rendible (relació de crematoris a la zona, funcionament, demanda…)
  • Es tinga en compte que el nostre Cementeri, abans a les afores, queda cada dia més integrat dins del poble, el qual s’està urbanitzant en eixa direcció.

Si estan interessats en accedir a la informació sobre el projecte de viabilitat que ha presentat l’empresa poden demanar per ell a l’Ajuntament. És informació pública.

 

Arxivat en: Comarcal, General, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *